top of page
    • Sistemul pentru drenaj ce utilizează țevi rigide cu fante fabricate din PVC cu perete compact.
    • Sistemul pentru drenaj ce utilizează țevi flexibile cu fante, fabricate din PVC gofrat.
    • Sistemul pentru drenaj ce utilizează țevi flexibile cu fante fabricate din PE corugat cu perete dublu.

Toate aceste sisteme se pot utiliza pentru drenajul apelor subterane, în cazul diferitelor aplicații cum sunt sistemele de drenaj de suprafață și de adâncime, subtraversări și drenaje pentru drumuri, căi ferate, construcții de stadioane dar și alte construcții civile sau industriale, amenajări hidrotehnice sau diferite aplicații în agricultură. Alegerea soluției optime, respectiv a sistemului, urmând să se facă în funcție de aplicația ce urmează să fie pusă în operă și cerințele de rigiditate impuse de aplicația respectivă.

Ţevi drenaj PVC COMPACT cu o mufă şi garnitură SN8 - Fante 2mm

    Produse alternative

    bottom of page